Skip to main content

General Data Protection Regulation – Nieuwe wetgeving

Op 25 mei 2018 treedt er nieuwe wetgeving in werking. Het gaat hier over wetgeving met de naam ‘General Data Procection Regulation’, of kortaf GDPR. 
GDPR is een Europese verordening, een nieuwe Europese wet voor databescherming. De wetgeving heeft gevolgen voor iedereen die zich bezig houdt met de verzamelde consumentendata van een organisatie. De wet vloeit voort uit de huidige wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar is verscherpt en strenger. Nu blijkt dat de GDPR-verordening verder gaat dan de Wbp, lijkt de rol voor de nationale wet bescherming persoonsgegevens uitgespeeld.

Belangrijkste onderdelen van de GDPR-wetgeving

Het doel van de GDPR-wetgeving is om binnen de EU nieuwe regels te introduceren waar elk land binnen de Europese Unie gehoor aan dient te geven. De wetgeving gaat over de beveiliging en het beheer van persoonsgegevens. Reeds in januari 2016 is een onderdeel van deze wetgeving binnen Nederland geïntroduceerd, namelijk het meldpunt van datalekken. Ook in andere landen binnen de EU zijn bedrijven al voltallig bezig met de nieuwe wetgeving. Maar wat zijn nou de belangrijkste onderdelen van de wetgeving?

Nog een paar maanden – wanneer de wetgeving van kracht gaat dan moeten organisaties onder andere kunnen aantonen dat de data welke opgeslagen wordt voldoet aan de nieuwe wetgeving, ook wanneer deze data opgeslagen wordt in landen buiten de EU. Bovendien moeten organisaties datalekken melden binnen 72 uur en hetgeen waar elke webwinkelier mee te maken heeft; de e-mail opt-in moet aan strenge eisen voldoen. Voldoe je niet aan de wetgeving? Dan kun je een boete ontvangen van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van je totale wereldwijde omzet. Het onzorgvuldig omspringen met persoonsgegevens is daarnaast een onrechtmatige daad.

Mocht je precies willen weten wat de wet inhoudt, neem dan eens contact op met Remco Rhee Producties, we lichten het graag toe. 

Bron: Stichting Webwinkelkeur in samenwerking met Bergman Juridisch Adviesbureau.

Let's make this
personal

Contactformulier

  Remco Rhee Producties

  Jan Steenstraat 6
  2023 AN  Haarlem
  The Netherlands

  remcorheeproducties.nl
  info@remcorheeproducties.nl

  +31 23 576 55 92

  KvK 67 364 845

  Vacatures

  remcorheeproducties.nl/vacatures


  Diensten en producten